TIN TỨC SỰ KIỆN - Xã Thanh - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Tin tức sự kiện

Kỳ họp thứ 3, HĐND xã Thanh khoá XII nhiệm kỳ 2021 – 2026

Vừa qua, HĐND xã Thanh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 để thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền....

Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Thanh khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16/4/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Thanh khóa XI đã tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Thanh, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 12/4/2021, Hội LHPN xã Thanh đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Tham gia Đại hội có 65 đại biểu đại diện cho 713 hội viên trong toàn xã.

Hình ảnh