Chi tiết tin - Xã Thanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 09 CỦA CƠ QUAN XÃ THANH (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022)

21:20, Thứ Hai, 2-5-2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 09 CỦA CƠ QUAN XÃ THANH

 (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022)

(Lịch phát lần thứ nhất)

                                                                                                              

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
28/02
Sáng - 8h00: Dự ngày Biên phòng toàn dân 3/3
 
- 8h: Gửi hồ sơ CCHC
Đ/c: Cất, Kiều, Huệ, Chim, Thùy, Lào, Tê
Đ/c: Lài
Đồn Biên phòng Thanh
 
Phòng Nội vụ
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ ba
01/03
Sáng  - 8h: Dự Khai mạc huấn luyện dân quân
- 9h: Dự Công bố Quyết định Thanh tra của Ban dân tộc tỉnh
- 8h: Điều tra Lao động và việc làm (cả ngày)
Đ/c: Cất, Bình
Đ/c: Them
 
Đ/c: Lài
Ban CHQS huyện
Hội trường UBND huyện
 
Thôn Ba Viêng
Chiều   - Làm việc chuyên môn    
Thứ tư
02/03
Sáng  - 7h30: Dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, CTHĐ của BCH Đảng bộ tỉnh, BCH Đảng bộ huyện
- 7h30: Triển khai mô hình đường hoa
 -7h30: Điều tra Lao động và việc làm
Đ/c: Hạnh, Cất
 
đ/c: Tê, Nghiêm
đ/c: Lài
Hội trường Huyện ủy
 
Thôn A Ho
Thôn Ba Viêng
Chiều   - 13h30: Tham dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 3 Đ/c: Hạnh Hội trường Huyện ủy
Thứ năm
03/03
Sáng  - 7h30: Triển khai mô hình đường hoa
-7h30: Điều tra Lao động và việc làm
đ/c: Tê, Nghiêm
Đ/c: Lài
Thôn A Ho
Thôn Ba Viêng
Chiều   - 14h: Nộp kết quả điều tra Đ/c: Lài Chi cục Thống kê
Thứ sáu
04/03
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ bảy
05/03
Sáng - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
06/03
Sáng  - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh