Chi tiết tin - Xã Thanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 07 CỦA CƠ QUAN XÃ THANH (Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022)

21:21, Thứ Hai, 2-5-2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 07 CỦA CƠ QUAN XÃ THANH

 (Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022)

(Lịch phát lần thứ nhất)

                                                                                                              

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
14/02
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ ba
15/02
Sáng  - 8h: Nộp báo cáo Đ/c: Lài Thanh tra huyện
Chiều   - Làm việc chuyên môn    
Thứ tư
16/02
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều   - Làm việc chuyên môn    
Thứ năm
17/02
Sáng  - 7h30: Dự Lễ giao nhận quân năm 2022
 - 8h30: Dự họp BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu Lâm nghiệp bền vững huyện Hướng Hóa
Đ/c: Hạnh; Cất
Đ/c: Cất
Sân Vận động huyện
Hội trường UBND huyện
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ sáu
18/02
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ bảy
19/02
Sáng - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
20/02
Sáng  - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh