Chi tiết tin - Xã Thanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 06 CỦA CƠ QUAN XÃ THANH

10:25, Chủ Nhật, 10-7-2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 06 CỦA CƠ QUAN XÃ THANH

 (Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022)

(Lịch phát lần thứ nhất)

                                                                                                              

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
07/02
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều   - Làm việc chuyên môn    
Thứ ba
08/02
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều   - Làm việc chuyên môn    
Thứ tư
09/02
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều   - Làm việc chuyên môn    
Thứ năm
10/02
Sáng  - 8h00p: Tham dự họp về công tác phòng chống dịch Covid 19 huyện Đ/c: Cất Hội trường UBND huyện
Chiều  - 14h00p: Họp BCĐ phòng chống dịch Covid 19 xã Theo giấy mời Hội trường UBND xã
Thứ sáu
11/02
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ bảy
12/02
Sáng - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
13/02
Sáng  - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh