GIỚI THIỆU VỀ XÃ THANH - Xã Thanh - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu chung về xã Thanh huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị

I. Giới thiệu chung:
Xã Thanh nằm cách Trung tâm huyện Hướng Hóa khoảng 25 Km về phía Tây, có tổng diện tích tự nhiên là 2.122.9 ha, dân số 3.743 người (dân số tính đến ngày 15/3/2018). Nằm phía tây nam cách trung tâm huyện Hướng Hoá 25 km. Phía bắc giáp với xã Thuận, phía tây và phía nam giáp với Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Phía Đông giáp với các xã:  A Xing, A Túc, Xy. Là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn có chiều dài biên giới 16 km, toàn xã có 685 hộ cư trú 10 thôn bản. Có cửa khẩu phụ Thanh và các tuyến đường tiểu ngạch qua lại với Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Có 02 dân tộc chính sinh sống, đồng bào vân kiều chiếm 94,16%.
Địa bàn của xã nằm trong tiểu vùng khí hậu của dãy núi Tây Trường Sơn, gần biên giới Việt - Lào. Xã Thanh được xem là một xã biên giới đặc biệt khó khăn cách trở. Địa hình nơi đây lại có nhiều đồi núi phức tạp, địa hình bị chia cắt cô lập về mùa mưa bởi nhiều khe, suối nên viêc đi lại sản xuất cũng như việc trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân của xã còn gặp rất nhiều khó khăn. Khí hậu tiểu vùng giữa Á Đông - Tây trường sơn bị ảnh hưởng gió Lào, khô nóng. Khí hậu phân chia hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 05 đến tháng 11; Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm 20-26C. Độ ẩm trung bình hàng năm khoảng 80% - 90% .
Bên cạnh những khó khăn thì tình hình Quốc phòng-An ninh trên tuyến biên giới luôn được giữ vững ổn định. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 98% Công tác chăm sóc sức khoẻ được duy trì, chết do sốt rét và các dịch bệnh không xẩy ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/người/năm.

]]>

Hình ảnh