Chi tiết tin - Xã Thanh - Hướng Hóa

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND xã Hồ A Cất, Trưởng ban CHỉ đọa về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19

21:24, Thứ Hai, 2-5-2022

Tải về

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh