Chi tiết tin - Xã Thanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 04 CỦA CƠ QUAN XÃ THANH

10:25, Chủ Nhật, 10-7-2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 04 CỦA CƠ QUAN XÃ THANH

 (Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022)

(Lịch phát lần thứ nhất)

                                                                                                              

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
24/01
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều   - Làm việc chuyên môn    
     - 13h30p: Sinh hoạt chi bộ -Đ/c: Hạnh, Lài, Tê, A Dỏ, Pả Chổ Thôn A Ho
Thứ ba
25/01
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều   - Làm việc chuyên môn    
Thứ tư
26/01
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều   - Làm việc chuyên môn    
Thứ năm
27/01
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ sáu
28/01
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ bảy
29/01
Sáng - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
30/01
Sáng  - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh